Informatie


De algemene openingstijden zijn op dinsdagavond en op donderdagavond vanaf 19.00 uur en op de zondag van 10.00 tot 12.00 uur.


Speciaal voor jeugd en ook nieuwelingen zijn er trainingen op de avonden van 19.00 tot 20.00 uur en op de zondag.


Elk senior lid ontvangt nadat hij een jaar lid is, tegen betaling van een borgsom een sleutel van het lokaal en kan dan dagelijks schieten na 17.00 uur. Junior leden kunnen dan in het lokaal terecht indien er een senior lid aanwezig is.


Senior leden betalen de door de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarlijkse contributie. Junior leden (t/m de leeftijd van 17 jaar) betalen hiervan de helft.


De contributie bestaat uit twee delen, een deel is de hoogte van de bondscontributie, deze moet elk jaar voor 1 januari en bij nieuwe inschrijving vooraf worden voldaan, dit voor het verkrijgen van een schietlicentie. En het overige deel, de verenigingscontributie, kan in de maand januari worden voldaan.


In de contributie is inbegrepen: gebruik van lokaal, doelpakken en blazoenen. En het lidgeld van de N.H.B. is inbegrepen het maandblad van de Nederlandse Handboogbond en een collectieve verzekering.


Vaste evenementen welke de vereniging elk jaar organiseert zijn: Elk jaar op de derde zondag van het nieuwe jaar is er een algemene ledenvergadering. Op tweede Paasdag is er een paaseieren schieten. Op tweede Pinksterdag wordt het jaarlijkse Koningschieten georganiseerd en Op een van de zondagen voor kerstmis is er kerstballen schieten. Bij het Paaseieren en het kerstballen schieten wordt er op andere doelen dan het normale blazoen geschoten.


Enkele belangrijke regels uit het N.H.B. reglement:

Categorieën: Aspiranten zijn zij die op 1 januari de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt. Junioren zijn ouder dan 12 jaar en op 1 januari de leeftijd 18 jaar nog niet hebben bereikt. Senioren zijn in de leeftijd van 18 tot 55 jaar. En Veteranen zijn zij die op 1 januari de leeftijd van 55 jaar reeds hebben bereikt.


In elke discipline, 25 meter/1 pijl en 18 meter Indoor. En de doelgroepen Aspiranten (alleen op 18 meter), Junioren, Senioren en Veteranen wordt er elk jaar een competitie georganiseerd, te verschieten in verschillende lokalen binnen de Regio, gevolgd door een Rayon kampioenschap en waarna een Nederlands kampioenschap zal worden verschoten. Dit alles volgens de reglementen van de Nederlandse Handboog Bond.


Voor meer informatie bezoek ook eens http://www.handboogsport.nl/ van de Nederlandse Handboog Bond.


Extra mogelijkheden:

Het is bij onze vereniging ook mogelijk om met groepen van maximaal 40 personen zoals andere sportverenigingen, personeels verenigingen of familie, tegen een vergoeding, eens te komen proberen. Hierbij zullen alle personen volledig worden begeleid Voor informatie hierover neem contact op met onze voorzitter via telefoonnummer of e-mail adres, deze zal U volledig op de hoogte stellen van de mogelijkheden en de voorwaarde

Eendracht Sint-Sebastiaan 1893

Maastricht

Home Geschiedenis De Sport Info Informatie Mededelingen Agenda Resultaten Foto's Contact